Vi bär vårt ansvarGreen start

Som företag vill vi dra vårt strå till stacken som medansvarig aktör. Detta innebär att vi fungerar möjligast hållbart och sparar på miljön. Med vår verksamhet stöder vi barns, ungdomars och familjers välmående genom att erbjuda möjlighet till gemensam verksamhet, där var och en kan känna sig duktig.

Hållbar turism och miljötänkande

SE-Action producerar upplevelsetjänster miljövänligt; vi erbjuder paddlingstjänster i stället för t.ex. terränghjulingsfärder. Under paddlingsfärderna tar vi inte iland var som helst och gör upp eld, utan endast på platser ämnade för ändamålet. Under vandringsfärderna använder vi samma stigar. För våra kunder förespråkar vi samåkning i stället för privatbilism. Inom kosttjänsten strävar vi till att använda närmat och på så sätt stöda de lokala matproducenterna.
Stugorna i Purnus Ådal är byggda så att de kan värmas upp med vedeldning och luftvärmepumpar. Stugorna är isolerade med blåsull. Belysningen består av lågenergilampor och en del av kranarna är vattensparande. Vi använder komposter för hushållsavfallet.

Kvalitet och säkerhet

SE-Action är med i programmet Kvalitet till tusen, där kvalitetskraven har fastställts enligt internationella kvalitetspriskriterier. I och med detta program görs bland annat av konsumentverket fastställda regelbundna granskningar av programtjänsterna och produktsäkerheten. De olika ansvarsområdena inom säkerheten är uppdelade bland SE-Actions personal.

Regionalt samarbete

Genom samarbete med kommunens övriga aktörer vill vi satsa på ett allt starkare Sjundeå och västra Nyland. Via skärgårdsutfärder producerade av Porkkala Travel stöder vi för vår del även skärgårdsområdet. Utfärderna görs i små grupper enligt skärgårdsbornas villkor och med hållbar tursim som riktlinje. Vi fungerar så att särskilt de lokala drar nytta av turismen.