Vastuullinen toiminta on kaiken ytimessäGreen start

Yrityksenä haluamme kantaa kortemme kekoon yhteisvastuullisena toimijana. Tämä tarkoittaa sitä, että toimimme mahdollisimman kestävästi, ympäristöä säästäen. Tuemme toiminnallamme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tarjoamalla yhteisen tekemisen areenan, jossa jokainen voi kokea olevansa hyvä.

Kestävä matkailu ja ympäristön säästäminen

SE-Action tuottaa elämyspalveluita luontoystävällisesti; tuotamme melontapalveluita, emme esim. mönkijäretkiä. Melontaretkillä emme nouse maihin ja tee tulia missä tahansa, vaan ainoastaan niille suunnatuissa paikoissa. Patikkaretkillä käytämme samoja polkuja. Suositamme asiakkaille ryhmäkuljetuksia yksityisautoilun sijaan. Käytämme aina kun mahdollista ruokapalveluissamme lähiruokaa ja tuemme siten alueen ruuantuottajia.
Purnus Jokilaakson mökit on rakennettu puulämmitteisiksi ja ilmalämpöpumpuin toimiviksi. Mökkien eristysmateriaalina on käytetty puhallusvillaa. Valaisimet ovat energiansäästölamppuja ja osa hanoista on vettä säästäviä. Käytämme komposteja jätteiden kierrätyksessä.

Laatu ja turvallisuus

SE-Action on mukana Laatutonni-ohjelmassa, jossa laatukriteerit on määritelty kansainvälisten laatupalkintokriteerien mukaisesti. Laatutonnin myötä tehdään mm. säännöllisesti kuluttajaviraston sääntöjen mukaisia ohjelmapalveluihin ja tuoteturvallisuuteen keskitettyjä tarkastuksia. Turvallisuuteen liittyvät vastuut on myös jaettu SE-Actionin sisällä.

Alueyhteistyö

Teemme yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden kanssa satsaten näin entistä vahvempaan Siuntioon ja Länsi-Uudenmaan alueeseen. Porkkala Travelin tuottamien saaristoretkien kautta tuemme osaltamme saaristoaluetta. Retket tehdään pienryhmissä saaristolaisten ehdoilla ja kestävää matkailua silmälläpitäen. Toimimme niin, että nimenomaan paikalliset hyötyvät matkailusta.