På dessa sidor hittar du information om vårt företag. Ab SE-Action Oy fungerar även under namnen Porkkala Travel. Porkkala Travel är å sin sida starkt knuten till Porkala Parentes -föreningen och förmedlar medlemsföretagens tjänster.