Fanjunkars Aleksis Kivi Siuntio pieniUnder rundturen med Aleksis Kivi -tema bekantar vi oss i Sjundeå med tre mål i vars historia Kivi lämnat sina spår: Fanjunkars, Sjundby slott och Purnus gård.

Vår nationalförfattare Aleksis Kivi bodde i Sjundeå, på soldattorpet Fanjunkars hos Charlotta Lönnqvist under åren 1864-71. Mamsell Charlotta gav Kivi ett hem med arbetsro. Kivi hade redan tidigare bekantat sig med Sjundeå då han bodde hos sin bror på Purnus 1857-58.

Då vi förflyttar oss västerut från Esbo kommer vi till ett område med ett stort antal högklassiga restauranger på de mest intressanta platser. Under smakresan får vi bekanta oss med tre mål enligt eget val så att för-, varm- och efterrätt avnjuts på olika platser. Många restauranger har kända toppkockar som köksmästare.

Under Porkala parentes -rundturen bekantar vi oss med Porkala arrendetidens historia vid områdets genuina, intressanta resmål.

År 2016 hade det förflutit 60 år sedan Sovjetunionen lämnade Porkala marinbas och Porkala-området återbördades till Finland. Den så kallade parentes-tiden berör framför allt arrendeområdets kommuner Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå samt Esbo stad, men återbördandet hade en enormt stor betydelse även för finska staten.

Åk på utfärd till yttre skärgården i Ingå!

Vi besöker verksamhetscentret i Bågaskär, operations- och skolningscentret som grundades av Sjöräddningssällskapets år 2009 och som bjuder modern utrustning och en tillräckligt utmanande omgivning för en mångsidig sjöräddningsskolning. Vi njuter av den underbara skärgården i Ingå och äter en smaklig lunch i sommarrestaurang.