Då vi förflyttar oss västerut från Esbo kommer vi till ett område med ett stort antal högklassiga restauranger på de mest intressanta platser. Under smakresan får vi bekanta oss med tre mål enligt eget val så att för-, varm- och efterrätt avnjuts på olika platser. Många restauranger har kända toppkockar som köksmästare.

Bland smakresans många intressanta mål i Kyrkslätt kan exempelvis nämnas Hvitträsk, som lät byggas av arkitekterna Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen under åren 1901-1903, Pokrova ortodoxa kloster samt de naturnära Wohls Gård och Gårdsboden.

I Sjundeå kan man till exempel välja det vackra Artalli, och som efterrättsplats det medeltida Sjundby slott med sin läckra glass. Då vi fortsätter längre västerut hittar vi restaurang Scola i Ingå och Svartå Slott i Raseborg, båda kända för sin utmärkta mat.