Raaseporin vanha kaupunkiEn central plats i konstnären Helens Schjerfbecks (1862-1946) tidiga verk var Sjundby slott i Sjundeå, där unga Helene trivdes tillsammans med sin jämnåriga kusin. Redan som 12-13-åring ritade hon slottets huvudbyggnad från olika vinklar och återkom till temat också i senare skeden. Kusinerna i Sjundby slott fungerade som Helenes modeller i många verk. Under slottsguidningen ser vi bland annat konstnärens rum och får höra om hennes vistelser i Sjundby.

Utfärden fortsätter till Ekenäs, där konstnären bodde i flera repriser innan hon flyttade dit för gott år 1925. Totalt bodde hon i staden i 17 år. Vandrande under guidens ledning bekantar vis oss med den gamla delen av staden, vi ser platser som Helene älskade och hus där hon bott.

Avslutningsvis bjuds gruppen på smakligt eftermiddagskaffe i stämingsfulla Café Gamla Stan.

Åk med taxibåt på skärgårdsresa till yttre skärgården i Ingå. Vi besöker Bågaskärs verksamhetscenter, Sjöräddningssällskapets år 2009 grundade operations- och skolningscenter, som bjuder modern utrustning och tillräckligt utmanande omgivning för en mångsidig sjöräddningsskolning.

Vi njuter av den underbara skärgården i Ingå och äter en smaklig lunch på sommarrestaurang.

FagervikSe unika, historiskt värdefulla och smakfullt i nutiden restaurerade trädgårdar i västra Nyland.

I Svartå slotts trädgårdar bekantar vi oss med sällsynta träd- och buskarter och vacker trädgårdskonst. Därefter blir det lunch i Slottskrogen.

Vi förflyttar oss till Ingå, där vi kan beundra den unika park- och trädgårdshelheten på Fagervik Gård.

Pokrova klosterbrödraskaps charmiga trädgård i Kyrkslätt är resultatet av många års restaureringsarbeten. Färden avslutas med en kopp kaffe i Pokrova.

År 2016 har det förflutit 60 år sedan Sovjetunionen lämnade Porkala marinbas och Porkala-området återbördades till Finland. Den så kallade parentes-tiden berör framför allt arrendeområdets kommuner Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå samt Esbo stad, men återbördandet hade även en enormt stor betydelse för finska staten.

Vi börjar färden vid Majvik, där vi bjuds på förmiddagskaffe och bekantar oss med Majvik slott. Vi besöker Kolsarby begravningsplats från sovjettiden, varefter vi styr mot Sjundby medeltida slott. Vid slottet råkar vi ut för en överraskning... Då vi klarat oss ur överraskningen får vi lyssna till slottets intressanta historia.

Vi äter buffet-lunch i Rantasipi Sjundeå Bad och fortsätter sedan till museet Degerby Igor, vars föremål och berättelser ingående beskriver Porkala parentesen. På hemfärden stannar vi vid Gårdsboden i Kyrkslätt för eftermiddagskaffe och uppköp.

Aleksis Kivi bodde i Sjundeå, på soldattorpet Fanjunkars hos Charlotta Lönnqvist under åren 1864-71. Där fick han ett hem med arbetsro. Tidigare hade Kivi bekantat sig med Sjundeå hos sin bror på Purnus 1857-58. På Fanjunkars tillbringade Aleksis Kivi sin produktivaste tid som vuxen författare och här skrev han de kändaste verken, såsom Sju Bröder i tre olika repriser.

På rundturen bekantar vi oss med det återuppbyggda Fanjunkars torp samt Sjundby medeltida slott, där Charlotta Lönnqvist i tiden fungerade som adelssläktens kalaskock. Efter slottsguidningen bjuds det på smaklig lunch à la mamsell Lönnqvist i det gamla stämningsfulla magasinet vid Sjundby.

Vid åstranden på Purnus gård väntar oss eftermiddagskaffe med Aleksis Kivis namnsdagsbulle – en läcker, så kallad A-bulle. Efter kaffestunden beger vi oss tillsammans med guiden, vandrande i Aleksis Kivis fotspår, upp på toppen av Flaggberget, där Sjundeåborna förr i tiden dansade vid pingst- och midsommarbrasor. Även Aleksis Kivi deltog i dessa festligheter. Under färden får vi höra flera intressanta historier om vår nationalförfattare.