SE-Action fungerar enligt kundens villkor, miljövänligt, nära huvudstadsregionen.Kvalitet 1000

Möten lyckas bäst då de ordnas i lugn och vacker miljö och när man vid sidan av arbetet kan göra något trevligt tillsammans. I de nya utrymmena finns också övernattningsmöjligheter, så det är lätt att ordna även intensivare mötes- och skolningsdagar till exempel över ett veckoslut.

Våra upplevelseprogram består av en så vid skala olika äventyr och verksamhet att det med säkerhet finns ett passligt program för varje grupp.

Även barn i alla åldrar har sina program: lägerskolor och skolelevers äventyrsdagar utgör viktiga forum för gemenskap och verksamhet tillsammans.

Vi skapar möjligheter för olika grupper att ha det skojigt tillsammans. Programmet behöver inte vara extremt - även om vi också erbjuder sådant - utan oförglömliga minnen kan lika väl skapas vid plättstekning över lägereld, under en utfärd i naturen eller i samband med roliga lekar.

En nöjd kund är vår viktigaste drivkraft. Vårt arbetssätt är hurtigt och humoristiskt. Tidtabellerna håller och programmen rullar på, även om vi jobbar med avspänd attityd.

Att lyssna på kunden, miljövänlighet, mänsklighet och samhörighet är värden som starkt betonas i vårt arbete. För oss är det viktigt att fungera så att kunden kan lita på oss.