Lohjan Pyhän Laurin kirkkoUnder guidens ledning bekantar vi oss med S:t Lars kyrka i Lojo. Kyrkan är den tredje största av
vårt lands medeltida gråstenskyrkor och tack vare sin ovanligt rika målningsutsmyckning ett av
de viktigaste minnesmärkena över Finlands kyrkoarkitektur.

Färden fortsätter till Sammatti, där vi besöker Elias Lönnrots födelsehem, Paikkari torp. Den vackra kyrkan i Sammatti är från år 1755 och hör till landets äldsta i bruk varande träkyrkor. På gravgården ser vi Elias Lönnrots gravmonument.

Lunchen avnjuts i det idylliska Sammatti Gästgiveri.

I Vivamo besöker vi Stillhetens trädgård, den första i Norden. På udden Hiljainen niemi, som sticker ut i Lojo sjö, har den Heliga Birgittas kapell uppförts år 2003 på samma sätt som en medeltida gråstenskyrka. Som avslutning på färden serveras eftermiddagskaffe i Vivamo.